Obiective

  1. Apărarea drepturilor, demnităţii în societate a persoanelor vârstnice şi a pensionarilor  precum şi creşterea calităţii vieţii lor;

  2. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru pensionari, finanţate de stat si organizaţii neguvernamentale;

  3. Organizarea de activităţi cultural – educative pentru vârstnici si familiile acestora;

  4. Reprezentarea membrilor săi în faţa organelor locale ale administraţiei de stat;

  5. Protejarea pensionarilor prin măsuri concrete privind asistenţa socială, juridică, medicală, tratamentul balnear, asigurare de locuinţe, reduceri de taxe, impozite, tarife şi obtinerea altor facilitati;

  6. Susţinerea acţiunilor organizate de FNSPR;

  7. Recunoaşterea drepturilor reprezentanţilor organizaţiei de a participa activ la procesele decizionale locale de interes pentru pensionari.